המאה ה-15 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

חרפושית-לב בעלת ראש אדם במקום ראש החיפושית ועליה הלחש המקובל בחרפושיות-לב

חרפושית-לב בעלת ראש אדם במקום ראש החיפושית ועליה הלחש המקובל בחרפושיות-לב

ציור קיר מקבר המתאר שתי נשים בעת משתה מריחות את פרח הלוטוס, סמל התחייה

שבר אסטלה המתארת את תחותימס הג' חובש את כתר הלוחם שבחזיתו ה"אוריאוס", מגיש מנחת מזון לאמון-רע

החלק התחתון של פסל בדמותו הכורעת של תחותימס הג', המלך שניצחונותיו הצבאיים ביססו את שלטונה של ממלכת מצרים באסיה

חרפושית ועליה המלך תחותימס הג' בדמות ספינקס בעל ראש בז רומס את אויבו

חרפושית ועליה שם המלכות של המלך תחותימס הג' מוקף בכרטוש

חרפושית ועליה תיאור של תחותימס הג' מגיש את דמות האלה מאעת

חרפושית-לב ועליה הלחש הקבוע, שבו נדרש הלב שלא להעיד נגד בעליו בעת טקס שקילתו

מכסה ארון קבורה של צלמית שבתי, זהה בצורתו לארון קבורה של אדם בגודל מלא