מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

ברכת כוהנים על קמעות

אוינוכה (פך יין) בעלת פייה תלתנית בסגנון בוקרו פזנטה

אוינוכה (פך יין) כדורית בעלת פייה תלתנית בסגנון בוקרו

צלמית בדמותו של דז'ד-דז'חותי-יופ-ענח', המפקח על האחוזות, כורע ובידיו מקדש שבתוכו דמות אוזיריס