מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

מצבת עוזיה מלך יהודה

שברים של קערות זכוכית פסיפס

קערית מצולעת

שבר בסיס של קערת זכוכית פסיפס

שבר שפה של קערת זכוכית פסיפס

שבר בסיס של קערת זכוכית פסיפס

לוחית פרחים

לוחיות פרחים

בקבוקים בעלי צורת הבועה הבסיסית