מצרים | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

אמצעי תשלום קדום

חרוזי “עין” ותליונים

עיטור אוזניים

עיטור אוזניים

עיטור אוזניים

מוטות חד-צבעיים

לוחית של "עין ודג'ת" ולוחיות פרח הלוטוס

חרוז נושא את שם פרעה תחותימס הג'

בקבוק כדורי

שבר בקבוק