תקופת הברונזה הביניימית, 2000-2300 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית