תקופת הברונזה המאוחרת, המאה ה-13 עד ה-12 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

”ל[צ]לבעל ב[ן] פלצבעל“, כתובת על להב סכין

פסל הנושא את שמו של פרעה מֵרנֵפתַח (הראש חסר)