עקרון | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

”שמן“, כתובת על שבר קנקן

”דבל“, כתובת על שבר קנקן

כתובת הקדשה פלשתית

“לבעל ולפדי“, כתובת על חרס

מחרוזת תליונים בדמות חתחור

סכין ששימש להקרבת קרבנות