מקדש האורתוסטטים, חצור | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

תבליטי אריות

פסל אל הסער על גב פר