מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

לוחית שיבוץ הנושאת תיאור עלילתי, שגיבורו הוא שליט כנעני