תקופת הברונזה המאוחרת, המאה ה-15 עד ה-13 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

חפצי פולחן מ"מקדש המצבות"

תבליטי אריות

צלמית אלה מכה, כנראה ענת או עשתורת

חרב מגל מכופפת

פסל אל יושב

צלמית בדמות אריה כורע

קופסת תכשיטים (משוחזרת) הנושאת תיאורי סגידה לסמל האלה חַתְחוֹר

כלי נסך בדמות אריה

צלמית אל(?) יושב, לבוש בגד–מעטפת ועל כתפו אדרת; הכיסוי שהיה לראשו חסר

פסל מלך יושב על כס מלכות במעיל רחב-אמרה