תקופת הברונזה המאוחרת, המאה ה-14 עד ה-13 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

ארונות קבורה דמויי אדם, "אנתרופואידיים"

קלשון ומלקחיים ששימשו בטקס זבח

פכים צבועים אדום וכחול ממצרים

שרביטים מעוטרים ברימון

צלמית–לוחית של אלה עירומה ששימשה בפולחן ביתי

צלחת ממצרים

שבר של פסל סוגד לאל ממצרים

תבנית עתיקה וצלמית מודרנית שנוצקה בה של אלה ניצבת על סוס