מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

שמלת כלה

שטריימל חסידי

לבוש חסידי לשבת

”לבלטה; לבלטה; לי; ליעלי“, כתובת עברית חרותה באבן

שבר כתובת עברית שעסקה כנראה במפעל מים

שבר כתובת עברית המפארת כנראה מלך שצבר עושר רב

”אל קנ ארץ“, כתובת על שבר קנקן חרס שהכיל אולי מנחה למקדש

כתובת השילוח (העתק)

אבן משקל שערכה 40 שקלים

מצבת עוזיה מלך יהודה