תקופת הברונזה התיכונה, המאה ה-16 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

”[ ]רנ[ ]“, כתובת על פגיון

העגל והיכלו

כלי דמוי פר ותליון בצורת גלגל חמה עטור קרניים, שימשו כנראה בפולחן אל הסער

“פך הנחשים”, כנראה מכל לשמן תמרוקים

קדרה מקפריסין