תקופת הברונזה המוקדמת, 2650-3000 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

פסלון בדמות פר

קנקן מעוטר בתבליט נחש

קדרה בעלת פייה

תליונים דמויי טיפה