ערד | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

“לצד(ו)ק”, כתובת עברית על פך

כתובת המפרטת כמויות של תבואה (אוסטרקון)

מכתב (אוסטרקון)

רשימת שמות (אוסטרקון)

כתובת המפרטת כמויות של תבואה (אוסטרקון)

משקולת בדמות אריה רובץ