מערת המטמון, נחל משמר, מדבר יהודה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

מבחר חפצים ממערת המטמון

שרביט ממערת המטמון

“כתר” ממערת המטמון