התקופה הכלקוליתית, 3500-4500 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

צלמית כינור

כנים מפוסלים

מבחר חפצים ממערת המטמון

קישוטים מעוטרים בציפורים

כלי בעל ידית סל מעוטר בזוג ציפורי טרף