Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

בחירות במוזיאון ישראל 2021

ון-גוך או רמברנדט? בואו לבחור את יצירת האמנות שריגשה אתכם

הכניסה לילדים חינם!

 

מוזיאון ישראל, ירושלים פותח את שעריו חינם לילדים ביום הבחירות ומזמין את הציבור הרחב לחגיגה של דמוקרטיה: במקום מרכזי במוזיאון תוצב קלפי, וציבור המבקרים יוזמן לבחור את היצירה שריגשה אותו במיוחד. פתקי הצבעה יונחו לצד יצירות מרכזיות ברחבי המוזיאון, והמבקרים שיגיעו אליהן יוכלו לאסוף אותם ולשלשל את פתקי ההצבעה שבחרו לקלפי. בסוף היום ייספרו הקולות, ונדע מהי היצירה הנבחרת של מבקרי המוזיאון.

 


   פעילות נוספת למשפחות