Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

דגם ירושלים בימי הבית השני

דגם ירושלים בימי הבית השני מציג את העיר בשיא תפארתה, בשנת 66 לספירה, ערב פרוץ המרד הגדול של היהודים ברומאים. שטחה של העיר הגיע אז לשיא - כ-1,800 דונם (יותר מכפליים שטח העיר העתיקה כיום) ומספר תושביה המשוער היה כ-70 אלף.

ירושלים השתרעה על פני שני רכסים: הר הבית ושלוחת עיר דוד שבדרומו, והגבעה המערבית, שהעיר העליונה שכנה עליה. גיא הטירופויאון הפריד בין שני הרכסים, ונחל קדרון וגיא בן הינום תחמו את העיר ממזרח, ממערב ומדרום, והקנו לה בכך הגנה טבעית. 

הדגם, שגודלו כ-1000 מ"ר, נבנה על פי מחקרו ותכנונו של פרופ' אבי יונה, מגדולי חוקרי ירושלים בעת העתיקה. אבי יונה שיחזר את העיר על פי תיאוריה במקורות, בעיקר במשנה ובספריו של ההיסטוריון בן התקופה יוסף בן מתתיהו. כמו כן, הוא הסתמך על שרידים ארכאולוגיים של העיר, ועל מבנים שהתגלו בערים רומיות אחרות. 

הדגם מציג את העיר המרשימה שבלבה הר הבית; המלכים בוני העיר, החשמונאים ובעיקר יורשיהם, המלך הורדוס וצאצאיו, הושפעו מאוד מן התרבות היוונית והרומית, והדבר השתקף היטב בסגנון המבנים והרחובות, במתחם המקודש שבראש ההר, בברֵכות המפוארות ובמתקני המים הציבוריים, במבני ההנצחה המונומנטליים ובמתקני הספורט והבידור. 

כל אלה נגלים לעיני המתבונן בדגם, אולם במבט מעמיק יותר נחשפים גם המאפיינים המייחדים את ירושלים כעיר יהודית. ראשית, יש בה מתחם מקודש אחד בלבד - הר הבית – ובו מקדש אחד לאל יחיד. שנית, בעיר אין פסלים או תבליטים המתארים דמויות אדם וחיה - בהתאם למצווה בדיבר השני בעשרת הדיברות: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה". 

העיר המפוארת המשתקפת בדגם לא עמדה זמן רב. בשנת 66 פרץ המרד הגדול של היהודים ברומאים ובשנת 70, לאחר חמש שנות לחימה, חרבה העיר וחרב בית המקדש.


דגם בית המקדש בימי בית שני

תולדות הדגם

דגם ירושלים בימי הבית השני נחנך בשנת 1966 במתחם מלון ארץ הצבי (הולילנד) שבשכונת בית וגן בירושלים, וזכה מיד להערכה רבה של חוקרים ותלמידים ושל קהל המבקרים מן הארץ ומחוץ לה. 
הדגם נבנה ביוזמת בעל המלון, הנס צבי קרוך, ובמימונו, לזכר בנו יעקב (ארנסט) שנפל במלחמת העצמאות, בקרב על הגנת קיבוץ ניצנים שעם חבריו נמנה. קרוך ביקש להעשיר את ירושלים, שהייתה אז מנותקת מן העיר העתיקה, בנכס תרבותי ותיירותי אשר יגלה למבקרים בו כיצד נראתה העיר היהודית בשיאה, לפני שנחרבה.

כשהתעורר הצורך להעתיק את הדגם למקום אחר, נמצא מוזיאון ישראל המתאים ביותר, ובשנת 2006 נוסר הדגם ל 100 חלקים והועבר למתחם המוזיאון. 

סמיכותו של הדגם להיכל הספר  מייצרת רצף תוכני ורעיוני בין השניים. הדגם והיכל הספר מייצגים את מלוא המנעד במגוון הזרמים והקבוצות שהרכיבו את החברה היהודית בשלהי ימי הבית השני: הדגם מייצג את ירושלים של העלית החברתית, הכלכלית והפוליטית, שעמה נמנו חוגי השלטון והכוהנים, אשר שלטו בעיר ביד רמה; כנגדה היו קבוצות בדלניות שנפשן קצה בחיי המותרות והשחתת המידות בעיר ובמקדש. ספרותן והגותן של קבוצות אלו משתקפות במגילות קומראן המוצגות בהיכל הספר.

 דוד מבורך