Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מקצב החיים: לידה, חתונה ומוות

לידה, חתונה ומוות הם שלבי מעבר עיקריים בחיים, והם מצוינים בטקסים שכוללים מערכת של חוקים ומנהגים. בטקסים אלו הקהילה מדגישה את השתייכות האדם הפרטי אליה, תומכת בו במעבר משלב אחד למשנהו, ומעניקה לו מעמד חדש. 

באולם מוצגים חפצים המשמשים בטקסי החיים היהודיים: בגדי תינוק רקומים לטקס ברית מילה מתורכיה מוצגים לצד קמיע שמירה לרך הנולד מאיטליה; שמלת כלה מרהיבה ממרוקו מוצגת לצד מערכת תכשיטים לכלה מפולין; אבן חופה מגרמניה שהיו משליכים אליה את הכוס בחתונה לצד כרכרה של חברה קדישא מהונגריה שבה הובל אדם למסעו האחרון. 

חלק מהחפצים נוצרו במיוחד לטקס מסוים, אולם שימשו גם בהקשרים אחרים. כך למשל, תלבושת כלה מקוצי'ן, בעלת הינומת-חופה נדירה וחצאית מעטפת, שובצה ברבות הימים בפרוכת ליום הכיפורים. נוהג זה מדגיש את הקשר ההדוק בין קודש לחול ובין האדם הפרטי והקהילה שהשתייך אליה. 

חלק מהמנהגים המיוצגים כאן חדלו להתקיים, בעוד שמנהגים אחרים ממשיכים ואף מתחדשים. כך, העבר, ההווה והעתיד שזורים יחדיו, ומדגישים את מקצב החיים שביטוייו משתנים בלי הרף.