Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
Sawada Tomoko, Facial Signature

צילום

  • נעם גל

כבר בימיו הראשונים, סמוך לפתיחתו בשנת 1965,  הקדיש מוזיאון ישראל זמן ומקום לתערוכות צילום, וברוח זו אף הוחלט, בשנות ה-70, לייסד מחלקה עצמאית לאמנות הצילום. באותם ימים היה חזון זה מנת חלקם של מעט מאוד מוזיאונים לאמנות בעולם, והצעד היה חלוצי לזמנו. הצלם הידוע ארנולד ניומן פתח באיסוף עבודות עבור המחלקה, והיא נחנכה רשמית בשנת 1979.

מאז שנוסדה בנתה המחלקה לצילום אוסף אנציקלופדי בינלאומי המכסה את כל תחומי הצילום משחר קיומו, משנותיו המעצבות ועד עבודות עכשוויות. המחלקה הייתה למשאב מרכזי ללימוד ומחקר בישראל. כיום יש באוסף מעל 75,000 פריטים וביניהם יצירות נדירות וחשובות - חלקן אבני דרך בתולדות הצילום - והוא מבטיח את מקומו של מוזיאון ישראל בין המוסדות הבינלאומיים המובילים בתחום. במהלך השנים התמקדה המחלקה במספר תחומי התמחות, כמו צילום מוקדם במזרח התיכון; צילום אירופי במעבר המאות, צילום סובייטי, צילום ישראלי, וכן צילום של תנועת הדאדא והסוראליזם המיוצג היטב באוסף.

המחלקה לצילום שמה לה למטרה לייצג את הצילום המקומי בהקשריו הרחבים ביותר. כך רכש המוזיאון את אוסף יצירותיו של מנדל ג'והן דינס, הצלם היהודי הראשון שצילם את ירושלים במחצית המאה ה-19; את ארכיונו של יעקב בן-דב, צלם שפעל בא"י בראשית המאה ה-20; וכן את  עיזבונו של נחום טים גידל, צלם עיתונות בעל מוניטין בינלאומיים. לאחרונה זכתה המחלקה גם באוסף דן כירם לסטראוגרפים של ארץ ישראל מן המאה ה-19, מן האוספים הגדולים בעולם בתחום זה. המחלקה ממשיכה ומפתחת את האוסף בהקשרים גאוגרפיים אלה גם מן ההיבט של צילום ווידאו עכשוויים, מתוך שאיפה לייצר כר נרחב לחליפין אמנותיים בין המחלקה ואוספיה ובין אמנים ומוסדות מן האזור.

גם בהיבט התצוגה, המחלקה מבקשת לחזק את ההתייחסות אל הצילום בהקשריו הרחבים עם מדיומים אמנותיים אחרים ועם תקופות ואוספים אחרים במוזיאון. המחלקה מרבה להציג יצירות מאוספיה כשהן משולבות בתוך תצוגות הקבע של המוזיאון, באגף לתרבות ואמנות יהודית, בתצוגת הקבע של אמנות מודרנית, או בתצוגות האתנוגרפיות של תרבויות רחוקות.

מאז הקמתה, מעניקה המחלקה בקביעות שני פרסי צילום: פרס ז'ראר לוי לעידוד היצירה בצילום, המיועד לצלמים וצלמות מקומיים בראשית דרכם, ואת פרס אנריקה קבלין למפעל חיים בתחום הצילום והוראת הצילום המוענק ליוצרים ותיקים ולמי שמשלבים בין צילום ובין פעילות חינוכית בישראל. החל ב-2010 מעניקה המחלקה אחת לשנתיים את פרס שפילמן הבינלאומי למצוינות בצילום, בין הפרסים היוקרתיים בעולם בתחום זה. 

המחלקה רואה עצמה מחויבת גם ליזמה ומעורבות בפעילויות חינוכיות, כמו המסגרת החודשית "כיתה באוסף", שבה נפגשים תלמידים ממסגרות שונות עם יצירות נדירות מתוך האוסף ונחשפים לטכניקות ולאפיזודות חשובות מן ההיסטוריה של הצילום.  . 

לעמוד פרס שפילמן

לפרסי מוזיאון ישראל לאמנות ועיצוב

 נעם גל