Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
אמנות ותרבות יהודית

אמנות ותרבות יהודית

האגף לאמנות ותרבות יהודית ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

סיפורן של קהילות ישראל ברחבי העולם, מימי הביניים ועד ימינו, נפרש בפני המבקרים באגף לאמנות ותרבות יהודית באמצעות מבחר גדול של חפצי קודש וחול.

החפצים שימשו בני קהילות יהודיות מאזורים רבים ובהם צפון אפריקה, מרכז אסיה, אירופה וישראל. הסגנונות האמנותיים שבהם נוצרו, וכן החומרים  והשימושים השונים בחפצים, חושפים קווי דמיון ושוני בקרב מסורות ומנהגים של קהילות ישראל. בכך, הם משרטטים תמונה עשירה של חיי הקהילות שבהם נשזרו חיי היחיד עם הכלל, המקודש עם היומיומי והמסורתי עם החדש והמתהווה.

הצגתם של החפצים באופן השוואתי בוחנת את תולדותיהם ואת הקשרם החברתי והתרבותי ובה־בעת מבליטה את איכותם האמנותית ואת ההד הרגשי שהם מעוררים.

חמישה נושאים מרכזיים מוצגים באגף:

מקצב החיים – לידה, חתונה ומוות: מבחר חפצי קודש וחול מקהילות שונות, ושימשו לטקסים העיקריים בחיי האדם - מלידה ועד מוות. פריטים אלה מלמדים על מצבים הנעים בין עצב לשמחה, חיים ומוות, זיכרון ותקווה ומגולמים בכל שלב משלבי החיים.

להאיר את הכתב: כתבי־יד עבריים מאוירים ונדירים מימי־הביניים ותקופת הרנסנס, בתצוגה המגלה את איכותם האמנותית וחשיבותם בתולדות אמנות הספר העברי.

שדרת בתי-הכנסת: קדושה ויופי: ארבעה בתי־כנסת מפוארים מאירופה, מאסיה ומאמריקה שלכל אחד מהם אופי אדריכלי ועיטורי שונה, מוצגים לצד עיטורים לספרי תורה ולארונות קודש מקהילות יהודיות בעולם.

השנה העברית ומחזור המועדים: קדושת השבת והחגים היהודיים, לרבות חגים וימי הזיכרון שנקבעו בלוח השנה של מדינת ישראל, הם כר פורה ליצירתם של שפע החפצים ויצירות האמנות המוצגים כאן.

לבוש ותכשיטים: שאלה של זהות: מערכות לבוש ותכשיטים מן היחידות בעולם, המשקפות זהויות יהודיות מן המזרח ומן המערב, שופכות אור על תרבות המקום שבו נלבשו, ועל המנהגים והתקנות בכל קהילה וקהילה. 

 

קרא עוד +
  • Curator ד"ר רחל צרפתי, אוצרת ראשית לאמנות ותרבות יהודית ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל
תערוכות הווה
תצוגות קבע

שדרת בתי-הכנסת: קדושה ויופי

מקצב החיים: לידה, חתונה, ומוות

להאיר את הכתב: כתבי-יד עבריים

השנה העברית ומחזור המועדים

לבוש ותכשיטים: שאלה של זהות