Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תקופת הברזל I, המאה ה-12 לפני הספירה

אנגלית
בקבוק דמוי קרן

בקבוק דמוי קרן

“חץ עבדלבאת”, כתובת על ראש חץ

“חץ עבדלבאת”, כתובת על ראש חץ

קלמר לקני כתיבה ועליו שמו של רעמסס השלישי

קלמר לקני כתיבה ועליו שמו של רעמסס השלישי

פך בירה מעוטר בציפורים, בדגים ובמוטיבים צמחיים וגאומטריים

פך בירה מעוטר בציפורים, בדגים ובמוטיבים צמחיים וגאומטריים

תרגיל כתיבה בעברית של אותיות האלף-בית כסדרן

תרגיל כתיבה בעברית של אותיות האלף-בית כסדרן