1631 | מוזיאון ישראל, ירושלים
Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

1631

אנגלית
פטרוס הקדוש בכלא (השליח פטרוס כורע על ברכיו)

פטרוס הקדוש בכלא (השליח פטרוס כורע על ברכיו)

קבצנים מרקדים

קבצנים מרקדים