Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תקופת הברונזה התיכונה, המאה ה-16 לפני הספירה

אנגלית
כלי דמוי פר ותליון בצורת גלגל חמה עטור קרניים, שימשו כנראה בפולחן אל הסער

כלי דמוי פר ותליון בצורת גלגל חמה עטור קרניים, שימשו כנראה בפולחן אל הסער

העגל והיכלו

העגל והיכלו

קדרה מקפריסין

קדרה מקפריסין

“פך הנחשים”, כנראה מכל לשמן תמרוקים

“פך הנחשים”, כנראה מכל לשמן תמרוקים

”[ ]רנ[ ]“, כתובת על פגיון

”[ ]רנ[ ]“, כתובת על פגיון