Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

המאה ה-1 לפני הספירה עד המאה ה-1 לספירה

אנגלית
לוחיות פרחים

לוחיות פרחים

מצבת עוזיה מלך יהודה

מצבת עוזיה מלך יהודה

הגלוסקמה של אלעזר ושפירה

הגלוסקמה של אלעזר ושפירה

מגילה חיצונית לבראשית (1QapGen)

מגילה חיצונית לבראשית (1QapGen)

כד שהוטמנו בו מגילות

כד שהוטמנו בו מגילות

כד שהוטמנו בו מגילות

כד שהוטמנו בו מגילות

קסתות דיו מ

קסתות דיו מ"חדר-הסופרים"

מגילת מלחמת בני אור בבני חושך (1QM)

מגילת מלחמת בני אור בבני חושך (1QM)

מגילת סרך היחד (1Qs)

מגילת סרך היחד (1Qs)

שמונה גביעים מודבקים זה לזה

שמונה גביעים מודבקים זה לזה