Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

המאה ה-14 עד ה-13 לפני הספירה

אנגלית
בקבוק דמוי רימון

בקבוק דמוי רימון

צלמית שבתי של

צלמית שבתי של "הממונה על המשקלות והמידות, חוּי", אוחז במעדר ובמכוש המקובלים ועליו כתוב הלחש המסורתי

עיטור אוזניים

עיטור אוזניים

עיטור אוזניים

עיטור אוזניים

עיטור אוזניים

עיטור אוזניים