פליאולית תחתון | מוזיאון ישראל, ירושלים
Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פליאולית תחתון

אנגלית
גולגולת (יציקה)

גולגולת (יציקה)

צלמית מברכת רם

צלמית מברכת רם

כלי חיתוך

כלי חיתוך

אבן יד

אבן יד

שן פיל

שן פיל

קרן אייל

קרן אייל

קרן יחמור

קרן יחמור

אבן יד

אבן יד

אבן יד

אבן יד

עצם של היפופוטם

עצם של היפופוטם