סוף המאה ה-19 עד ראשית המאה ה-20 | מוזיאון ישראל, ירושלים
Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

סוף המאה ה-19 עד ראשית המאה ה-20

אנגלית
רצועה לראש ('הֶיי')

רצועה לראש ('הֶיי')

אַלָה ('טוטוקְיָה')

אַלָה ('טוטוקְיָה')

אַלָּה ('אוּוָה')

אַלָּה ('אוּוָה')

משוט טקסי ('הוּאֶה')

משוט טקסי ('הוּאֶה')

כף לדליית מים ('טיהֶרוּ')

כף לדליית מים ('טיהֶרוּ')

משפך האכלה

משפך האכלה

מטה ראש השבט ('טָאיָהָה')

מטה ראש השבט ('טָאיָהָה')

קב ('טפאוואה')

קב ('טפאוואה')

כובע מכשף

כובע מכשף

כובע של מכשף

כובע של מכשף