1967 | מוזיאון ישראל, ירושלים
Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

1967

אנגלית
מגדלור הנבל

מגדלור הנבל

מחווה לריבוע מס' 853

מחווה לריבוע מס' 853

עלייה מס' 1

עלייה מס' 1

דורדוניה מס' 4

דורדוניה מס' 4

צדודית

צדודית

יפהפיות הליל

יפהפיות הליל

פסל-הכנה ראשון לשלום על הארץ

פסל-הכנה ראשון לשלום על הארץ

קומפוזיציה

קומפוזיציה

ערכת זמן פלוקס (מהדורת פלוקסוס)

ערכת זמן פלוקס (מהדורת פלוקסוס)