אנגלית

”כרם זבדיה פג“, אוסטרקון כתוב ארמית

אגן לדריכת ענבים

כלי דמוי רימון

כן פולחני מעוטר בלהקת מנגנים