אנגלית

סיכות-פריפה 'בזים' או 'כלאלה'

עגילים לכלה 'כוראס כבאש' (ראש ראם) או 'כוראס עמארה' (עיטור מורכב)

צמידים 'דבליז שמס וגמר' (שמש וירח)

מנורה לבית-כנסת