Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה

אנגלית
”(של) בן מתן 25 (מידה). למלך חמר יין (מ)גת כר(מל). (סימן אישור לתכולה)“, כתובת פיניקית על קנקן

”(של) בן מתן 25 (מידה). למלך חמר יין (מ)גת כר(מל). (סימן אישור לתכולה)“, כתובת פיניקית על קנקן

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

טביעת חותם (בולה) שחתמה מסמך פפירוס ארמי

טביעת חותם (בולה) שחתמה מסמך פפירוס ארמי