Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

האלף השני לפני הספירה

אנגלית
חותם–גליל המתאר את אמוּרוּ אל השבטים האמוריים, המכונה אַנְמַרתוּ בכתובת השומרית

חותם–גליל המתאר את אמוּרוּ אל השבטים האמוריים, המכונה אַנְמַרתוּ בכתובת השומרית

לוחית המתארת את נֵרגַל, מלך השאול – אל המלחמה, המגפות והמוות

לוחית המתארת את נֵרגַל, מלך השאול – אל המלחמה, המגפות והמוות

לוחית המתארת אלה יושבת על כס

לוחית המתארת אלה יושבת על כס

לוחית ועליה תיאור של זוג מתנה אהבים

לוחית ועליה תיאור של זוג מתנה אהבים

לוחית המתארת זוג בעת משגל בעוד האישה שותה בירה

לוחית המתארת זוג בעת משגל בעוד האישה שותה בירה

לוחית המתארת אלה (אולי אִשתר, אלת האהבה והמלחמה) בלבוש פאר, שוכבת על מיטת כלולות(?)

לוחית המתארת אלה (אולי אִשתר, אלת האהבה והמלחמה) בלבוש פאר, שוכבת על מיטת כלולות(?)

מרשם רפואי ובו הוראות לטיפול במחלת עור

מרשם רפואי ובו הוראות לטיפול במחלת עור

לוחית המתארת אלה ולצדיה שני אלים

לוחית המתארת אלה ולצדיה שני אלים