Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה

אנגלית
ריטון (גביע ליין) אטי

ריטון (גביע ליין) אטי

סיטולה (מיכל פולחני) נושאת כתובת הקדשה לאלה עשתורת, נמצאה במקדש

סיטולה (מיכל פולחני) נושאת כתובת הקדשה לאלה עשתורת, נמצאה במקדש

צלמית אייל רובץ, נמצאה במקדש

צלמית אייל רובץ, נמצאה במקדש

צלמית גור אריה מזנק, נמצאה במקדש

צלמית גור אריה מזנק, נמצאה במקדש

צלמית שור אפיס, נמצאה במקדש

צלמית שור אפיס, נמצאה במקדש

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

”קבעם אנחנ II ערבת למרזח שמש“ (=2 קובעות אנחנו מקדישים למרזח של שמש), כתובת על קערת שתייה

”קבעם אנחנ II ערבת למרזח שמש“ (=2 קובעות אנחנו מקדישים למרזח של שמש), כתובת על קערת שתייה