Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

התקופה הרומית, המאה ה-1 עד ה-2 לספירה

אנגלית
כתובת של הקוהורטה השמינית של הלגיון העשירי

כתובת של הקוהורטה השמינית של הלגיון העשירי

שבר רעף חתום בחותמת הלגיון העשירי ,

שבר רעף חתום בחותמת הלגיון העשירי ,"LEG X F" , ובסמלי הלגיון - חזיר–בר ואניית קרב

לבנה חתומה בחותמת הלגיון העשירי,

לבנה חתומה בחותמת הלגיון העשירי, "L X FRE", ובטביעת סנדל רומי (קליגה) שנוצרה כשחייל דרך בשגגה על הלבנה לפני שהתייבשה

צלמית מנחה בדמות אפרודיטה

צלמית מנחה בדמות אפרודיטה

פסלון מרקורי (הרמס)

פסלון מרקורי (הרמס)

פסלון מרקורי (הרמס)

פסלון מרקורי (הרמס)