Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

התקופה המאוחרת(?)

אנגלית
חרפושית ועליה דמות חרפושית לצד סימן

חרפושית ועליה דמות חרפושית לצד סימן "s" ומעליהם סירת חמה סכֵמטית

חרפושית ועליה דמות בז עם שוט וסימן

חרפושית ועליה דמות בז עם שוט וסימן "נֶפֶר"

חרפושית הנושאת כתובת לא ברורה

חרפושית הנושאת כתובת לא ברורה

חרפושית הנושאת את שם האל אמוֹן

חרפושית הנושאת את שם האל אמוֹן

חרפושית ועליה דמות חרפושית מוקפת מוטיבים גאומטריים

חרפושית ועליה דמות חרפושית מוקפת מוטיבים גאומטריים

חרפושית הנושאת כתובת לא ברורה

חרפושית הנושאת כתובת לא ברורה

חרפושית מעוטרת בשני קווים צולבים

חרפושית מעוטרת בשני קווים צולבים

חרפושית ועליה צירוף סימנים לא ברור

חרפושית ועליה צירוף סימנים לא ברור

חרפושית ועליה שני סימנים לא ברורים

חרפושית ועליה שני סימנים לא ברורים

חרפושית ועליה דמות ציפור, כנראה בז

חרפושית ועליה דמות ציפור, כנראה בז