Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

המאה ה-7 לפני הספירה

אנגלית
חותם–טביעה המתאר גלגל וסהר מכונף המייצגים את אשור, ראש אלי אשור

חותם–טביעה המתאר גלגל וסהר מכונף המייצגים את אשור, ראש אלי אשור

פכית נדירה

פכית נדירה

פכית נדירה

פכית נדירה

קערה מצולעת עם ידית גבוהה

קערה מצולעת עם ידית גבוהה

קנתרוס קטן עם ידיות קלועות

קנתרוס קטן עם ידיות קלועות

אולָה (אורנה דמוית-סיר) בעלת מכסה ושתי ידיות

אולָה (אורנה דמוית-סיר) בעלת מכסה ושתי ידיות

קרס לאבזם חגורה

קרס לאבזם חגורה

פסל קובייה של כוהן לסופד, אל הסְפר המזרחי של מצרים

פסל קובייה של כוהן לסופד, אל הסְפר המזרחי של מצרים