Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

המאה ה-21 עד ה-20 לפני הספירה

אנגלית
דגם של סירה, אמצעי התעבורה העיקרי במצרים, מצוידת במשוט היגוי ותורן ונהוגה בידי צוות חותרים ומפקח

דגם של סירה, אמצעי התעבורה העיקרי במצרים, מצוידת במשוט היגוי ותורן ונהוגה בידי צוות חותרים ומפקח

צלמית אישה לשה בצק לעשיית בירה, המשקה האלכוהולי הנפוץ במצרים הקדומה ומרכיב חשוב במזון

צלמית אישה לשה בצק לעשיית בירה, המשקה האלכוהולי הנפוץ במצרים הקדומה ומרכיב חשוב במזון

צלמית של נושאת מנחה שעל ראשה קופסת קמח ובידה ברווז

צלמית של נושאת מנחה שעל ראשה קופסת קמח ובידה ברווז