Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

המאה ה-7 עד ה-5 לפני הספירה

אנגלית
שבר תבליט של ראש פרה, ההתגלמות של חתחור בדמות הפרה השמימית

שבר תבליט של ראש פרה, ההתגלמות של חתחור בדמות הפרה השמימית

קמיע בדמות סח'מת

קמיע בדמות סח'מת

קמע דמוי עמוד פפירוס

קמע דמוי עמוד פפירוס

קמע בדמות האל אנוביס

קמע בדמות האל אנוביס

קמיע של האיביס הקדוש והאלה מאעת

קמיע של האיביס הקדוש והאלה מאעת

צלמית אוזיריס, מלך המתים, בדמות מומיה מחזיקה בסמלי מלכות - המטה המעוקל והשוט

צלמית אוזיריס, מלך המתים, בדמות מומיה מחזיקה בסמלי מלכות - המטה המעוקל והשוט

קמע של מאעת יושבת, נוצת היען שלראשה אבדה

קמע של מאעת יושבת, נוצת היען שלראשה אבדה

שבר רעשן טקסי בצורת סמלה של חתחור, הפרה השמימית ואלת האהבה והמוזיקה

שבר רעשן טקסי בצורת סמלה של חתחור, הפרה השמימית ואלת האהבה והמוזיקה