Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

המאה ה-7 עד ה-6 לפני הספירה

אנגלית
צלמית בדמות הפר אפיס, החיה מקודשת לפתח, אל העיר ממפיס ופטרון האומנים

צלמית בדמות הפר אפיס, החיה מקודשת לפתח, אל העיר ממפיס ופטרון האומנים

צלמית בדמות בז, ההתגלמות של הורוס המלך האלוהי בדמות בעל חיים

צלמית בדמות בז, ההתגלמות של הורוס המלך האלוהי בדמות בעל חיים

פסל ראש של פקיד מנהל אלמוני

פסל ראש של פקיד מנהל אלמוני

לוחית של האל חפי, התגלמות אלוהית של מי שטפונות הנילוס המסמלים שפע

לוחית של האל חפי, התגלמות אלוהית של מי שטפונות הנילוס המסמלים שפע

קמעות של ארבעת בני הורוס, שנהגו לתפור אל תכריכי המומיה, או לחברם למארג של חרוזים ולהניחם מעל התכריכים

קמעות של ארבעת בני הורוס, שנהגו לתפור אל תכריכי המומיה, או לחברם למארג של חרוזים ולהניחם מעל התכריכים

רביד-צווארון רחב (אאגיס) הנושא ראש איל, ההתגלמות של אמון-רע, אל העיר תבי ו

רביד-צווארון רחב (אאגיס) הנושא ראש איל, ההתגלמות של אמון-רע, אל העיר תבי ו"מלך האלים", בדמות בעל חיים

4 כדים קנופיים של

4 כדים קנופיים של "יעחמס בן פסמתיך, סופר האוצר", ולהם מכסים המתארים את ארבעת בני הורוס (שומרי האברים החנוטים) וכתובות לחש המבקשות את הגנתם