Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

התקופה הקלסית המאוחרת, 400 לפני הספירה

אנגלית
טבעת ועליה תיאור של אפרודיטה מחזיקה את ארוס בזרועותיה

טבעת ועליה תיאור של אפרודיטה מחזיקה את ארוס בזרועותיה

ראש של צעיר, שבר ממצבת קבורה

ראש של צעיר, שבר ממצבת קבורה