Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תקופת הביניים השלישית, המאה ה-8 עד ה-7 לפני הספירה

אנגלית
חרפושית הנושאת את שם המלך שַׁבַּכָּא

חרפושית הנושאת את שם המלך שַׁבַּכָּא

צלמית מאעת יושבת ולראשה נוצת יען, סימן ההיכר שלה

צלמית מאעת יושבת ולראשה נוצת יען, סימן ההיכר שלה