Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

הממלכה הקדומה, סוף השושלת ה-6, המאה ה-24 עד ה-22 לפני הספירה

אנגלית
פסלון קבורה של פקיד רם דרג, ששימש להגשת מנחות למת

פסלון קבורה של פקיד רם דרג, ששימש להגשת מנחות למת

תבליט קבר המתאר את הנפטר, ששמו אבד, מחזיק בידו שרביט המאפיין נושאי משרה רמה

תבליט קבר המתאר את הנפטר, ששמו אבד, מחזיק בידו שרביט המאפיין נושאי משרה רמה