Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
אוסף אגף הנוער

אוסף אגף הנוער

״אילו היה טום פילוסוף דגול וחכם ככותב שורות אלה, היתה עולה בו כעת ההבנה כי עבודה היא כל דבר שמחויב אדם לעשות, ואילו משחק הוא כל דבר שאינו מחויב לעשות״.
מרק טוויין, מתוך: טום סויר

צעצועים, בובות, משחקים וחפצי ילדות מתקופות שונות מרכיבים את רוב רובו של אוסף אגף הנוער והחינוך לאמנות. כ-15,000 פריטים שנאספו במשך כמה עשרות שנים משקפים עולם של ילדות וחיי משפחה על כל רכיביו: המשחק, הלמידה, החברוּת, התחרות, הסקרנות והדמיון. מהם שתרמו אספנים ואמנים, ומהם שנקנו בחנויות ובשווקים ברחבי העולם. 

האוסף הוא אוסף לימודי שהעיקרון המלכד אותו הוא חיי הילד בקרב משפחתו ובקרב החברה שהוא השתייך אליה. מאפיין חשוב נוסף של האוסף הוא היותו לקטני, אקלקטי. חלק גדול מפריטיו נאספו בדרך המקרה או באופן ספונטני, ולכן הוא מצטיין  בערבוביה של עולמות תוכן: חפצי משחק עם חפצים שימושיים, צעצועים "אמתיים" עם צעצועי נוי, חפצי ילדות עם משחקים למבוגרים, בובות שיצרו אמנים מצוינים עם בובות שיוצרו בפס ייצור, וכן עירוב של חפצים מתרבויות רחוקות וקרובות על מנהגיהן וטקסיהן. חלק נוסף של האוסף הוא אוסף ספרי הילדים הנדירים, המגולל את תולדות הספר המאויר הבינלאומי ובו כ-5,000 ספרי ילדים מאוירים בשש שפות שראו אור מאמצע המאה ה-19 ואילך. 

 

אוסף אגף הנוער

אוסף אגף הנוער

אוסף אגף הנוער