Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
השתלמויות לאנשי חינוך

השתלמויות לאנשי חינוך

מוזיאון כמרחב למידה מאפשר למובילי דרך בחינוך – מפקחים, מנהלים, מורים וצוותי חינוך למיניהם – להעשיר את מקצועות ההוראה ולקבל כלים ללמוד וללמד באמצעות האמנות. המחלקה מציעה מגוון תוכניות שמטרתן פיתוח מקצועי ועידוד חשיבה מקורית, קירוב המוזיאון לקהילת הלומדים והעשרה באמצעות אוצרות המוזיאון. ההשתלמויות עשויות להיות חד־פעמיות, סדרתיות, קורסים מוכרים לגמול השתלמות רגיל, ל"עוז לתמורה" ול"אופק חדש", ימי גיבוש, ימי היערכות וימי עיון במגוון נושאים – הכול לפי הרכב הקבוצה וצרכיה.

הנרשמים לקורסים במחלקת ההשתלמויות יקבלו כרטיס מנוי שנתי למוזיאון​

 

קורסים שנתיים וקורסי קיץ לאנשי חינוך

• הקורסים מוכרים לגמול השתלמות רגיל ומקצתם ל"אופק חדש"

• מיועדים גם למורים שאינם בשבתון

• הנרשמים יקבלו כרטיס מנוי שנתי למוזיאון

 

קורסי קיץ תשפ״ב 2022

9-10 ימים מרוכזים; פרטים בארגון המורים או בהסתדרות המורים, לפי המצוין לצד כל קורס

 

10 חומרים ב־10 ימים
(56 שעות, גמול עם ציון)
מורים-אמנים מצוות אגף הנוער והחינוך לאמנות
3.7.22–14.7.22 בשעות 14:00-09:00
הסתדרות המורים, טל' 02-6236066
 
כשקולנוע ואמנות נפגשים
(56 שעות, גמול עם ציון)
ליהיא ספיר, אלה רגב
3.7.22 – 13.7.22 בשעות 14:00-8:30
ארגון המורים, טל' 02-6222464
 
המוזיאון כמרחב למידה חווייתי
(56 שעות, גמול עם ציון)
ליהיא ספיר, אלה רגב ומורה-אמן מצוות אגף הנוער והחינוך לאמנות
18.7.22–28.7.22 בשעות 14:00-08:30
ארגון המורים, טל' 02-6222464
 
ליצור אמנות במקום של אמנות
(56 שעות, גמול בלי ציון)
מיכל קרר
18.7.22–28.7.22 בשעות 14:00-08:30
ארגון המורים, טל' 02-6222464
 

קורסי בוקר שנתיים - תשפ"ב 2023-2022

 

נגיעות באמנות: קורס יצירה
112 שעות, קורס חובה, גמול בלי ציון
מיכל קרר
ימי ד' בשעות 9:30–12:45
פתיחת הקורס: 9.11.22 | 28 מפגשים
ארגון המורים, טל' 02-6222464
 
אמנות עכשיו: מה קורה במוזיאון?
116 שעות, קורס חובה, גמול עם ציון, 60 שעות ל“אופק חדש"
אלה רגב
ימי ה' בשעות 9:30–12:45
פתיחת הקורס: 10.11.22 | 28 מפגשים
ארגון המורים, טל' 02-6222464
 
על הנייר: הלכה למעשה חדש!
112 שעות, חצי גמול עם ציון, 60 שעות ל"אופק חדש"
תלמה שולץ
ימי ד' בשעות 9:30–13:45
פתיחת הקורס: 9.11.22 | 28 מפגשים
הסתדרות המורים, טל' 02-6236066
 
ליצור בכיף
112 שעות, חצי גמול עם ציון, 60 שעות ל"אופק חדש"
תלמה שולץ
ימי ב' בשעות 9:30–13:45
פתיחת הקורס: 7.11.22 | 28 מפגשים
הסתדרות המורים, טל' 02-6236066
 
סיפורי חיים בתמונות
112 שעות, קורס חובה, גמול עם ציון ו־60 שעות ל"אופק חדש"
ליהיא ספיר
ימי א' בשעות 9:30–13:45
פתיחת הקורס: 13.11.22| 28 מפגשים
הסתדרות המורים, טל' 02-6236066
 

קורסי קיץ – תשפ"ג 2023

10-9 ימים מרוכזים בבוקר; פרטים בארגון המורים או בהסתדרות המורים, לפי המצוין לצד כל קורס

 

10 חומרים ב־10 ימים
56 שעות, גמול עם ציון
מורים-אמנים מצוות אגף הנוער והחינוך לאמנות
2.7.23–13.7.23 בשעות 9:00–14:00
הסתדרות המורים, טל' 02-6236066
 
בקו הרוחב: נושאי חתך באמנות – חדש!
56 שעות, גמול עם ציון
ליהיא ספיר, אלה רגב
2.7.23–13.7.23  בשעות 8:30–14:00 לא יתקיים מפגש בט' באב 6.7.23
ארגון המורים, טל' 02-6222464
 
מניפת תרבות ואמנות במוזיאון ישראל
60 שעות, גמול עם ציון ל"אופק חדש"
ליהיא ספיר, אלה רגב
6.8.23 –16.8.23  בשעות 8:30–13:00
 
המוזיאון כמרחב למידה חווייתי
56 שעות, גמול עם ציון
ליהיא ספיר, אלה רגב ומורה-אמן מצוות אגף הנוער והחינוך לאמנות
16.6.23–26.7.23 בשעות 8:30–14:00
ארגון המורים, טל' 02-6222464
 
ליצור אמנות במקום של אמנות
56 שעות, גמול  בלי ציון
מיכל קרר
16.6.23–26.7.23 בשעות 8:30–14:00
ארגון המורים, טל' 02-6222464

 

 ברק אהרון

 

קורסים אחר הצהריים מוכרים ל"אופק חדש"

בשיתוף עם פסג"ה מנח"י

למורים מירושלים ומהסביבה, עדיפות למורי אמנויות, מגדר והחינוך המיוחד

למורים מירושלים ומהסביבה, עדיפות למורי אמנויות, מגדר והחינוך המיוחד אנו מציעים מגוון השתלמויות המוכרות ל"אופק חדש", בשעות אחר־הצהריים והערב, בשיתוף מרכז פסג"ה מנח"י. מוזמנים לעקוב אחר פרסום ההשתלמויות במוזיאון ישראל באתר מרכז פסג"ה מנח"י – מערך השתלמויות – במדור אמנות: www.mahad.jerusalem.muni.il

לפרטים נוספים ולקבלת מידע כללי, פנו בבקשה למזכירות המה"ד, טל' 02-6233888, בימים א'-ה', בשעות 18:00-8:00 ועקבו אחרי המענה הקולי. פקס: 02-6236188, כתובת: רח' נרקיס 11 ,ירושלים

 
 
"אופק חדש" בשיתוף ארגון המורים
פירוט בהמשך ובאתר של ארגון המורים: www.igm.org.il
 
"אופק חדש" בשיתוף עם הסתדרות המורים
פירוט בהמשך ובאתר של הסתדרות המורים: www.itu.org.il
 
 
 ברק אהרון
 

 

חדר מורים לומד

 

השתלמות בית־ספרית

30 שעות ל"אופק חדש"

למנהלי בתי־ספר המעוניינים להביא את צוותי המורים שבבית־ספרם להשתלמות במוזיאון 

מוצע "חדר מורים לומד", בליווי מנהל/ת בית־הספר, מרחב אידיאלי להעשרה והרחבה של דרכי ההוראה בכל התחומים. אופיו האנציקלופדי של המוזיאון מזמן למידה בין־תחומית ורב־תחומית וההיכרות עם שיטות הוראה שפותחו באגף הנוער מעודדת חשיבה מסדר גבוה, נקודות מבט שונות על המוצגים וחשיבה ביקורתית בונה. במסגרת ההשתלמות יסייע צוות המוזיאון לצוות המורים לגבש "ציר תוכן" המותאם לאני־מאמין של בית־הספר ולערכים שהוא מבקש להנחיל.
לייעוץ והכוונה:
ליהיא ספיר, אוצרת בכירה, מחלקת השתלמויות, טל' 02-6708862
 
 

ימי עיון, כנסים בתפירה אישית

לצוותי הוראה, מובילי דרך בחינוך, מנהלים, מפמ"רים, מרצים במכללות ואקדמיות ועוד

 

אמנות כראי לחברה הישראלית: בתצוגות הקבע ובתערוכות המתחלפות

למידה משמעותית: המוזיאון כמרחב ללמידה, לפיתוח חשיבה מסדר גבוה, להעמקת ראייה רב־תחומית ובין־תחומית, וכמרחב ליישום "הרעיונות הגדולים"

מוזיאון ישראל כתעודת זהות תרבותית: תצוגות האמנות, הארכאולוגיה והתרבות והאמנות היהודית כראי לחברה הישראלית

מדיוקן עצמי לסלפי: השפעת המהפכה הדיגיטלית על ייצוג העצמי

מגדר בראי המוזיאון: המוזיאון כראי לכינון הזהות המגדרית בתרבויות מגוונות משחר האנושות ועד היום

מוונוס לברבי: דימוי האישה באמנות בראייה מגדרית, מבט על האישה כפי שהוא נוצר דרך הפריזמה של בובות כראי לקודים תרבותיים המחלחלים לעולמנו כבר בעולם הילדות

לחשוב מחוץ לקופסה: התבוננות ביצירות אמנות כדגם לחשיבה יצירתית, פורצת דרך ומקורית

חינוך אזרחי במוזיאון: ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם, חופש הביטוי והפלורליזם כפי שהם באים לידי ביטוי בתצוגות המוזיאון

אמנות עכשווית כראי התרבות: מאפיינים תרבותיים, חברתיים ואמנותיים והשתקפותם באמנות העכשווית

בין מדע לאמנות: איך להכניס קשת לתוך מוזיאון ושמיים לפסל? יחסי הגומלין בין אור וצבע, גז, מוצק ונוזל, בין פיזיקאים וציירים, בין מדע ואמנות

אמנות ותרבות – לשם מה? סיפורים מכוננים על תפקיד האמנות ודיון במטרותיה, מסע עומק מרגש אל תוך יצירות אמנות המזמן למשתתפים חוויית גילוי על עוצמתה ועל כוחה של אמנות

עם אצבע על הדופק: הרצאה והדרכה בתערוכה המשקפת את הנעשה בעולם התרבות והאמנות המקומי והבין־לאומי

בקו הרוחב: בית, מגדר, אוכל, אהבה, מילים, אותיות ועוד נושאי חתך כדימוי וכסמל באמנות מן הארץ ומן העולם

סודות במוזיאון: על סודות מאחורי חפצים מוזיאליים ועל התערוכה באגף הנוער והחינוך לאמנות כמרחב איכותי ותרבותי לכל המשפחה

תערוכה כמרחב לחקר וחשיבה יצירתית: שיקולי אוצרות וחינוך בתערוכה ודרכים להפיכתה למרחב הוראה בעל משמעות

מוזיאון כמרחב למידה: האולם הוא הכיתה, יצירות המקור הן ספרי הלימוד: חשיפה לאפשרויות הרבות הגלומות באמנות ככלי הוראה במקרא, בספרות, במתמטיקה, בהיסטוריה וכדומה

 
מחירים:

הדרכה עד 15 משתתפים: 640 ש"ח לשעתיים

הדרכה עד 30 משתתפים: 1,200 ש"ח לשעתיים; 1,500 ש"ח ל־3 שעות

הרצאה מפי מומחה: תוספת בסך 1,000 ש"ח

תוספת לסדנה מעשית: 30 ש"ח למשתתף

לפרטים נוספים ולהרשמה:
מחלקת השתלמויות, מוזיאון ישראל, טל‘ 02-6708860
 
 
 ברק אהרון
 
 

 

לימודי תעודה בחינוך מוזיאלי במוזיאון ישראל

אגף הנוער והחינוך לאמנות בשיתוף המדרשה ללימודי אמנות בית ברל מזמינים אתכם ללימודי תעודה במסגרת הרחבת התואר השני בחינוך לאמנות.
פרטים בפקולטה לאמנויות, המדרשה, מכללת בית ברל, טל׳ 09-7476333