Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
מתנדבים

מתנדבים

 

ארגון מתנדבי מוזיאון ישראל הוקם ב-1974, וכיום הוא מונה כ-360 מתנדבים.

מתנדבי המוזיאון תורמים מזמנם ומיומנויותיהם הן מאחורי הקלעים באגפי המוזיאון, הן בשירותי המידע לקהל; כמו כן הם מאיישים את מערך ההדרכות הנרחב של מוזיאון ישראל.

עבודת המתנדבים מרחיבה ומעשירה את השירות שמוזיאון ישראל יכול להציע לציבור המבקרים.

כמו כל גוף הפועל יחד למען מטרה משותפת, המתנדבים הם קבוצה פעילה ומגובשת, המספקת מסגרת חברתית ומקצועית לחבריה.

• מתנדבי שירותי המידע מספקים למבקרים את המידע הדרוש כדי להבטיח שהביקור במוזיאון יתאים לצורכיהם ולטעמם. כך הם תורמים לתדמיתו של המוזיאון במפגש הבלתי-אמצעי עם הקהל.  
• המתנדבים באגפי המוזיאון מסייעים בעבודת האוצרות ותורמים את שלהם בשקט, מאחורי הקלעים. הם חוליה שנייה המסייעת במשימות השוטפות והרב-גוניות. 
• מדריכי המוזיאון הם החוליה השלישית. הם מקיימים מערך הדרכות רחב הן לציבור, כהדרכות קבע של המוזיאון, הן לקבוצות המגיעות בתיאום מראש. ההדרכות מתקיימות בעברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית ערבית ורוסית.

מוזיאון ישראל מכשיר את מתנדביו למגוון התפקידים שהם ממלאים במוזיאון. בנוסף מתקיים מערך השתלמויות וקורסי העשרה שוטפים.

כדי להיקלט בפעילות בתוך המוזיאון המתנדבים נדרשים להשתייך לארגון המתנדבים.

כשמתעורר צורך בגיוס מתנדבים, מפרסמים קריאה באמצעי התקשורת.
טל. 02-6708925
volunteers@imj.org.il

כניסה לוולג'יסטיקס לבעלי סיסמה

Volunteers: 670 8925 | volunteers@imj.org.il

Volunteers Program to Login to Vicnet
Registered volunteers click here to login