Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

רשמי קרקס


    17 בינואר 2012 - 15 באפריל 2012
  • אוצרת: נירית שרון-דבל
  • אולם קיי מריל הילמן
  • שבב סיליקון
: אלכסנדר קלדר

האמן האמריקני אלכסנדר קלדר (1976-1898) רותק אל עולם הקרקס; הוא יצר קרקס מיניאטורי — פסלים מחוטי ברזל שאתם נהג להופיע ושהיו לימים לפסלי "המובייל" הנודעים שלו — והרבה לאייר רגעים מהעולם הזה. כאן יוצגו הדפסים מרישומיו הלוכדים את האווירה המיוחדת בקרקס ולצדם הדפסים של פיקאסו ושל טולוז לוטרק ורישומים של אביבה אורי המוקדשים אף הם לנושא. כל העבודות מאוסף המחלקה לרישומים ולהדפסים.