Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

רון עמיר

להעביר את הזמן בחולות

    22 בדצמבר 2016 - 22 באפריל 2017
  • אוצר: נעם גל
  • אולם ע'ש רנה (פיש) ורוברט ליוון
  • תצלומים
: רון עמיר

בשלוש השנים האחרונות מתעד רון עמיר בצילום ובווידאו את אלפי מבקשי המקלט מאריתראה ומסודאן המוחזקים במתקן השהייה "חולות" שבנגב. סגנונו הדוקומנטרי הייחודי של עמיר מגיע לשיא בתצלומים אלה, המתאפיינים במעורבות פעילה בחיי המצולמים ובחשיפת הנסתר מן העין הציבורית.