Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
The Israel Museum, Jerusalem

קדימה. המזרח באמנות ישראל


הזיקה אל המזרח היא עניין מרכזי בתרבות הישראלית והתהפוכות שחלו בה משקפות היבטים מהותיים של הזהות הישראלית. התגלמויות שונות של זיקת התרבות הישראלית אל המזרח מראשית המאה ה-20 ועד ימינו, ביותר מ-300 יצירות מאת כ-120 יוצרים מתחומי הציור, הפיסול, הצילום, העיצוב והאופנה