Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.
The Israel Museum, Jerusalem

קדימה. המזרח באמנות ישראל


  • Date icon28 במאי 1998 - 31 באוקטובר 1998
הזיקה אל המזרח היא עניין מרכזי בתרבות הישראלית והתהפוכות שחלו בה משקפות היבטים מהותיים של הזהות הישראלית. התגלמויות שונות של זיקת התרבות הישראלית אל המזרח מראשית המאה ה-20 ועד ימינו, ביותר מ-300 יצירות מאת כ-120 יוצרים מתחומי הציור, הפיסול, הצילום, העיצוב והאופנה